Członkowie Zarządu w składzie:

- Dariusz Grodkiewicz – Prezes Zarządu w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

- Marcin Lig – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i sportowych w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

- Mariusz Jasiński – Wiceprezes Zarządu ds. infrastruktury i marketingu w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

otrzymali absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej   w składzie:

- Tomasz Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

- Maciej Wiącek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. - Konrad Kozłowski - Członek Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.             

- Zbigniew Brzyski - Członek Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2016 r. – 28.06.2016 r.              

otrzymali absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ww. okresach.

Jednocześnie obecni na Zebraniu Członkowie SSM Wisła Płock ustalili nw. skład Zarządu Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock II kadencji, w ten sposób że:

1.   Pan Dariusz Grodkiewicz  został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

2.   Pan Marcin Lig został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych
i marketingowych Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

3.   Pan Tomasz Śmiechowski został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. sportowych Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

4.   Pan Mariusz Jasiński został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. infrastruktury
Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

 

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zebrania ustalili nw. skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock II kadencji, w ten sposób że:

1.     Pan Tomasz Marzec został powołany na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

2.     Pan Konrad Kozłowski został powołany na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

3.     Pan Maciej Wiącek został powołany na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

Partnerzy
Patroni medialni

.