Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock powstało w listopadzie 2011 roku. W skład pierwszego zarządu weszli: Prezes - Marek Woliński, członkowie zarządu - Dariusz Krzywkowski, Mariusz Skołt i Zbigniew Mierzyński. W pierwszym okresie działania władze skupiły się na opracowaniu statutu stowarzyszenia oraz procesie rejestracji. W lipcu 2012 roku, na skutek rezygnacji z funkcji Pana Marka Wolińskiego, na stanowisko prezesa powołany został Marcin Lig, wieloletni trener grup młodzieżowych Wisły Płock. W skład nowego zarządu weszli: v-ce prezes Mariusz Jasiński - płocki przedsiębiorca, członkowie zarządu - Dariusz Krzywkowski, Mariusz Skołt i Zbigniew Mierzyński. 27.07.12 zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy SSM Wisła Płock a Wisłą Płock S.A., na mocy którego stowarzyszenie przejęło szkolenie ośmiu grup rocznikowych. Do kolejnych zmian w zarządzie SSM Wisła Płock doszło 24.06.13 podczas Walnego Zebrania członków. Od tego momentu w skład zarządu wchodzą:

Prezes - Marcin Lig, v-ce prezes - Mariusz Jasiński i członek zarządu Dariusz Grodkiewicz, człowiek z dużym doświadczeniem w zarządzaniu, wieloletni kierownik oddziału urzędu pocztowego w Płocku. Od sezonu 2013/2014 SSM Wisła Płock objęło szkoleniem 11 grup młodzieżowych.

Partnerzy
Patroni medialni

.