Historia

Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock powstało w listopadzie 2011 roku. W skład pierwszego zarządu weszli: prezes Marek Woliński oraz członkowie zarządu Dariusz Krzywkowski, Mariusz Skołt i Zbigniew Mierzyński. W pierwszym okresie działania władze skupiły się na opracowaniu statutu stowarzyszenia oraz procesie rejestracji.

W lipcu 2012 roku, na skutek rezygnacji z funkcji Marka Wolińskiego, na stanowisko prezesa powołany został Marcin Lig, wieloletni trener grup młodzieżowych Wisły Płock. Wiceprezesem mianowany został Mariusz Jasiński - płocki przedsiębiorca, a członkami zarządu pozostali Dariusz Krzywkowski, Mariusz Skołt i Zbigniew Mierzyński. 27 lipca 2012 zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy SSM Wisła Płock a Wisłą Płock S.A., na mocy którego stowarzyszenie przejęło szkolenie ośmiu grup młodzieżowych.

Do kolejnych zmian w zarządzie SSM Wisła Płock doszło 24 czerwca 2013, podczas Walnego Zebrania członków. Wówczas w skład Zarządu weszli: Marcin Lig, Mariusz Jasiński i członek zarządu Dariusz Grodkiewicz, człowiek z dużym doświadczeniem w zarządzaniu, wieloletni kierownik oddziału urzędu pocztowego w Płocku. Od sezonu 2013/2014 SSM Wisła Płock objęło szkoleniem 11 grup młodzieżowych. Obecnie Stowarzyszenie szkoleniem obejmuje 16 grup rocznikowych 2005-2018 dla chłopców i dziewcząt (2010-2014) oraz Piłkarskie Przedkoszle - komercyjne zajęcia ogólnorozwojowe z ukierunkowaniem na piłkę nożną skierowane do dzieci urodzonych w latach: 2016-2019.

Partnerzy

Sponsorzy i Partnerzy

  | 

 

Patroni medialni