07/05/2020

Szanowni Państwo, drodzy wychowankowie,

Z dniem 11 maja 2020 roku wznawiamy zajęcia na zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia, tzn. w małych, niezmiennych grupach sześcioosobowych. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia związanego z akceptacją wytycznych w sprawie funkcjonowania grup i opiekunów podczas zajęć oraz Regulaminu korzystania z obiektów o charakterze otwartym. Brak dostarczenia przez zawodnika do trenera takiego oświadczenia przed pierwszym treningiem skutkować będzie niedopuszczeniem do zajęć. Na obiektach miejskich (orliki i boiska przyszkolne) dostosowujemy się do Regulaminów tam obowiązujących. Jednocześnie jako społeczność ekstraklasowa musimy dostosować się do restrykcyjnych wymogów dotyczących pierwszego zespołu. W związku z powyższym wszyscy muszą respektować bezwzględny zakaz poruszania się po terenie całego obiektu. O dnia 11 maja 2020 r. użytkujemy wyłącznie boisko B4, na które wstęp jest możliwy jedynie furtką od strony ORLEN Areny. Przypominamy, iż z uwagi na nietypową sytuację, ilość zajęć konkretnych grup w terminie od 11 do 17 maja, ogranicza się do dwóch jednostek, które będą przeprowadzane zgodnie z harmonogramem grup w różnych lokalizacjach biorąc pod uwagę aktualne możliwości infrastrukturalne. Ponadto będziemy na bieżąco informować o ewentualnych zmianach dotyczących np. zwiększenia ilości treningów pod warunkiem uzyskania zgody na korzystanie z dodatkowych boisk treningowych oraz zmian w Regulaminie dotyczących bieżącej sytuacji.  Zarząd uchwalił wysokość opłat za zajęcia w miesiącu maju:
- roczniki 2007 – 2013 – 80 zł,
- roczniki 2005 – 2006 – 50 zł.
Opłaty należy uregulować przelewem w terminie do dnia 15 maja 2020 r. (numer konta: 79 1020 3974 0000 5202 0242 1550)
Jednocześnie informujemy, że w grupach przedszkolnych zajęć treningowych nie wznawiamy, mając nadzieję, że do treningów naszych najmłodszych podopiecznych wrócimy wraz ze zdjęciem przez Ministerstwo Zdrowia restrykcji i obostrzeń.
Dziękujemy za zaufanie i współpracę.

 Oświadczenie

 Regulamin

Partnerzy
Patroni medialni

.