Szanowni Państwo,

   W związku z zatwierdzeniem w dniu 9 lipca 2020 r. Regulaminu uczestnictwa SSM Wisła Płock obowiązującym w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, informujemy, iż zmianie uległy m.in. zasady dokonywania opłat za szkolenie dzieci i młodzieży.

W związku ze zmianą kalendarza rozgrywek w sezonie 2020/2021 oraz wcześniejszym rozpoczęciem zajęć treningowych, rodzice / opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia opłaty za szkolenie dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu 2020 r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

- rocznik 2015 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2014 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2013 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2012 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2011 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2010 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2009 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2008 – 40 zł. (1/3 miesięcznej opłaty),
- rocznik 2007 – 40 zł. (1/2 miesięcznej opłaty),
- rocznik 2006 – 40 zł. (1/2 miesięcznej opłaty),
- rocznik 2005 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2004 – zwolniony z opłaty,
- rocznik 2003 – zwolniony z opłaty,
- zawodnicy Przedszkola Piłkarskiego – zwolnieni z opłaty.

   Powyższe opłaty w podanych wysokościach należy wnieść do dnia 30 lipca 2020 r. za miesiąc lipiec, podając imię i nazwisko uczestnika oraz rocznik grupy szkoleniowej. Opłaty należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 79 1020 3974 0000 5202 0242 1550 lub gotówką w kasie klubu (w dni robocze w godz. 08:00 -14:00). 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem uczestnictwa.

 Regulamin uczestnictwa

Partnerzy
Patroni medialni

.