Poniżej zamieszczamy oświadczenia, które rodzice / opiekunowie prawni zawodników muszą wydrukować i dostarczyć do trenera prowadzącego zajęcia w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć treningowych:

 oświadczenie dla zawodników rocznika: 2003, 2004, 2005

 oświadczenie dla zawodników rocznika: 2006, 2007,

 oświadczenie dla zawodników rocznika: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Partnerzy
Patroni medialni

.