SSM Wisła Płock ogłasza nabór kandydatów na asystenta trenera piłki nożnej w grupach
młodzieżowych
Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock ogłasza nabór kandydatów na asystenta
trenera grupy młodzieżowej piłki nożnej rocznika 2004. Aplikacje prosimy przesyłać do dnia
10 października 2018 r. do godziny 12.00 na adres: Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego
Wisła Płock ul. Łukasiewicza 34 09 – 400 Płock lub elektronicznie na adres:
ssmwislaplock@onet.eu.
Wymagane dokumenty:
- potwierdzenie kwalifikacji zawodowych do pracy z młodzieżą,
- potwierdzenie kwalifikacji trenerskich (minimum ukończony kurs UEFA B),
- oświadczenie o niekaralności,
- propozycje organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- koncepcję funkcjonowania drużyny.
Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim zapału i zaangażowania do pracy
z młodzieżą. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu kwalifikacji, którym
będą indywidualne rozmowy. Jednocześnie Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła
Płock zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Partnerzy
Patroni medialni

.