Zespół powinien składać się z pracowników firmy. Dopuszczalne jest zgłoszenie do rozgrywek  dwóch osób ,,obcych‘’ spoza firmy, niezrzeszonych w oficjalnych rozgrywkach piłki nożnej. Do rozgrywek można zgłosić 12 zawodników. W turnieju udział może wziąć max. 20 drużyn. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 864 zł. brutto.

Cena obejmuje:

- udział w profesjonalnie zorganizowanym turnieju, każdy zespół rozegra minimum

- 6  spotkań bez względu na wynik sportowy,

- udział w imprezie integracyjnej,

- obsługę sędziowską,

- obsługę techniczną i spikerską,

- wodę do picia,

- puchary dla każdej drużyny i nagrody indywidualne dla wyróżnionych zawodników,

- ubezpieczenie NNW,

- informacje o turnieju w lokalnych mediach.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do dnia 22.12.2017 r.  W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać na adres mailowy dorota.wunderlich@wisla.plock.pl, oraz dokonać wpłaty wpisowego na poniższy numer konta do dnia 10.01.2018 r. ( w przypadku płatności „z dołu” – prosimy o kontakt). Numer konta Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock

BANK PKO BP
79 10 20 3974 0000 5202 0242 1550. 

Spotkanie organizacyjne połączone z losowaniem odbędzie się w dniu 08.01.2018 r.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:

Dariusz Grodkiewicz: 722 250 586                            Marcin Lig: 722 250 598

Partnerzy
Patroni medialni

.