Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych obóz sportowy dla zawodników roczników:  2001, 2002, 2003 planowany w terminie: 01 – 07.08.2018 r. w ośrodku w Sokółce nie odbędzie się. Właściciel ośrodka, mimo zapewnień, nie uzyskał pozytywnej opinii Straży Pożarnej, a tym samym uniemożliwił nam zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży w Kuratorium Oświaty. Z troski o bezpieczeństwo naszych zawodników oraz konieczność poruszania się w ramach przepisów postanowiliśmy zrezygnować z usług Ośrodka w Sokółce. Jednakże dla zapewnienia ciągłości procesu szkolenia oraz w celu podnoszenia poziomu sportowego naszych zawodników, obóz dla ww. grup odbędzie się w terminie: 04 – 10.08.2018 r. w Hotelu Olimpijskim w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60A (http://www.mosirciech.pl/hotel-olimpijski). Ośrodek ten spełnia zarówno wszystkie wymogi Kuratorium Oświaty jak i posiada doskonale wyposażoną bazę sportową (boiska, basen z nielimitowanym dostępem dla naszych zawodników). Standard hotelu jest wyższy niż w przypadku poprzedniego ośrodka. Cena obozu pozostaje bez zmian i wynosi 780 zł.

Partnerzy
Patroni medialni

.