SSM Wisła Płock decyzją Zarządu na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego zwalnia z ww. opłat: wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz dzieci/młodzież umieszczonych w rodzinie zastępczej. W wyjątkowych sytuacjach (w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w przypadku wystąpienia sytuacji losowych), Zarząd na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego może zwolnić lub zmniejszyć opłatę podstawową. Zwolnienia z opłat, z uwagi na komercyjny charakter zajęć oraz brak dofinansowania na ten projekt,  nie dotyczą Przedszkola Piłkarskiego. Ponadto SSM Wisła Płock decyzją Zarządu może, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, udzielić bonifikaty w przypadku uczęszczania dwojga lub więcej dzieci do struktur SSM Wisła Płock. Bonifikaty wynoszą odpowiednio:
- w przypadku Przedszkola Piłkarskiego – za pierwsze dziecko odpłatność w wysokości 100 %, za drugie i każde kolejne dziecko 50%,
- w przypadku zawodników pionu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – za każde dziecko odpłatność w wysokości 50%,
- w przypadku Przedszkola Piłkarskiego oraz zawodnika trenującego w pionie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – opłata wynosi 100% za Przedszkole Piłkarskie oraz 50% za treningi w pionie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Ponadto opłaty zmienne dobrowolne za wyjazdy/obozy/turnieje na podstawie kalkulacji kosztów ustalonych przez organizatora z ramienia SSM Wisła Płock, które również w przypadkach szczególnych na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą być zmniejszone lub zniesione decyzją Zarządu.
Opłaty należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 79 1020 3974 0000 5202 0242 1550 lub gotówką w kasie klubu (w dni robocze w godz. 08:00 -14:00).
Jeśli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT za dokonywane płatności bardzo prosimy o zamieszczenie tej informacji podczas dokonywania przelewu lub poinformowanie pracownika SSM Wisła Płock w trakcie wpłaty gotówkowej.

 

Partnerzy
Patroni medialni

.